| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
รับทำเว็บไซต์นครศรีธรรมราช
 
 
 
ศูนย์เช่ารถยนต์ขับเอง นครศรีธรรมราช:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการควบคุมสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 -1 มกราคม 2557 สถานบริการจำนวนมากได้จัดงานเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้มาใช้บริการในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื...่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้บัญญัติการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ดังนั้นเพื่อกวดขันสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องขายอัตโนมัติ เร่ขาย หรือลดราคา ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป) อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนไปยังสถานบริการและร้านจำหน่ายสุรา รวมทั้งผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 25-12-2556 เวลา 18:09:10 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
สัมมนาการทำธุรกิจกับอินเดีย และโครงการใหม่ของรัฐบาลอินเดียภายใต้โครงการ "เมค อิน อินเดีย"
หนุ่ม 25 ปี หัวใจวายเสียชีวิตคาห้องนอน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ตักบาตร และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ตักบาตร และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2560
ของดีจากขอบสนาม:กรีฑาเมืองคอน...กับสายเลือดใหม่ อีกก้าวสู่เส้นทางฝัน South East Asian Youth Athletics Championships 2017
วิสามัญฯ ‘หมอก มีดคู่’ ขาใหญ่เมืองคอน หลังหนีหมายจับฆ่า 2 ศพ
เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำให้เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างความมั่นคงภาคการท่องเที่ยว
เก๋งหลับใน พุ่งตกแม่น้ำตาปี ตาย3-เจ็บหนัก1
วัดบุญนารอบ วอนหยุดนำ’หมา-แมว’มาทิ้ง เผยรับเลี้ยงดูมากกว่า 50 ตัว ส่งผลให้คนไม่อยากเข้ามาทำบุญ หวั่นโดนกัด หากผู้ใจบุญต้องการบริจาคอาหารสามารถติดต่อมาได้
สุดทึ่ง...น้ององศา หนูน้อยวัย 6 ขวบเมืองคอน เล่นสดหนังตะลุงแสดงความอาลัยหน้าโลงศพคุณตา – เผยชื่นชอบ“หนังน้องเดียว” หนังตะลุงชื่อดังภาคใต้
สนใจรถยนต์ H0NDA แวะชม จองได้ที่ บริษัท อริยะมอเตอร์ นครศรีธรรมราช
บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จำกัด ได้จัดงาน " T0Y0TA REVO BIG THANKS DAY
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด จัดงานอีซูซุดีแมกซ์ บลูเพาเวอร์ โชว์ บลูเพาเวอร์ โชว์
รวบ 2 หนุ่มพร้อมยาบ้า 3 แสนเม็ด-เฮโรอีน 65 กก. คาด่านตรวจเมืองคอน
สำนักศิลปากรที่ 14 ระบุผลพิสูจน์โบราณสถานในวัดพระมหาธาตุฯ อายุมากกว่าพันปี
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช
โบราณสถานตุมปัง และความเชื่อ "ทวดตุมปัง"
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร. ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
ธกส.จังหวัดนครศรีธรรมราช จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรด้านพืชที่ประสบภัยน้ำท่วมไปแล้วกว่าแสนราย เป็นเงินกว่า 390 ล้านบาท
อบต.หนองหงส์ จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com
โทร.086-5965536,093-5803630

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น