| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
รับทำเว็บไซต์นครศรีธรรมราช
 
 
 
ศูนย์เช่ารถยนต์ขับเอง นครศรีธรรมราช:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการควบคุมสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 -1 มกราคม 2557 สถานบริการจำนวนมากได้จัดงานเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้มาใช้บริการในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื...่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้บัญญัติการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ดังนั้นเพื่อกวดขันสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องขายอัตโนมัติ เร่ขาย หรือลดราคา ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป) อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนไปยังสถานบริการและร้านจำหน่ายสุรา รวมทั้งผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 25-12-2556 เวลา 18:09:10 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
บุกรวบอดีตผู้ใหญ่บ้าน ไม่เข็ดหลาบค้ายานรก หลังเคยโดนจับและถูกไล่ออก
สุดช๊อค! ครูทำร้าย นร.เตรียมอนุบาล รร.ดังเมืองคอน รอยช้ำทั้งร่างกาย
บุกอำเภอสิชล จี้ถอด”ผู้ใหญ่บ้าน”อ้างถลุงงบท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ นครฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมสั่งปิดทางระบายน้ำที่ไหลลงคลองสาธารณะ และเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญเครื่องราชสักการะ น้ำสงกรานต์พระราชทาน อุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระบรมธาตุเจดีย์ ประจำปีพุทธศักราช 2560
หน่วยงานของ อ.ทุ่งสง ร่วมกันจัดทำโครงการ สร้างสังคมจักรยาน ปั่นจักรยานปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสงจัดเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรง ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม
งัดห้องสมุด ม.ราชภัฏฯ เมืองคอน กวาดแท็บเล็ต 4 เครื่อง หนีหาย
เมืองนครฯ พร้อมรับคณะนักขับขี่รถบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม เยอรมนี และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยว วันที่ 28-30 เมษายนนี้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2560
ผู้ว่าฯ นครฯ จับมือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ 46 โครงการ วงเงินกว่า 1,200 ล้านบาท
กู้ภัยต่างสังกัดเมืองคอน ร่วมแรงช่วยชีวิต 4 ทหารรถกระบะตกร่องถนนพลิกหงายล้อชี้ฟ้ารอดตายปาฏิหาริย์
จงอางยักษ์ โผล่บุกหมู่บ้านที่กะปาง
อายุรแพทย์ไต รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ชี้ ล้างไตหน้าท้องเหมาะกับสถานการณ์ในประเทศไทย
รถพ่วงบรรทุกไม้อัด เสียหลักพลิกหงายท้อง ทับโชเฟอร์ตายคาที่
วาฬหัวทุยหนักกว่า 500 โล นอนตายเกยหาดที่สิชล
ของดีจากขอบสนาม: ร่วมเชียร์สโมสรฟุตบอลนครศรีฯ เลดี้เอสเอสเอฟซี
ของดีจากขอบสนาม:“ ชุมพร-ระนองเกมส์” ผลงานทัพนักกีฬาเมืองคอน ตอนที่ 5 ( ตอนสุดท้าย)
กองทัพภาคที่ 4 จัดแข่งขันจักรยานทางไกลการกุศลระยะทาง 100 กม. “ทัวร์ออฟศรีวิชัย 2017” วันที่ 6-7 พฤษภาคม นี้
หนุ่มวัย 25 ปี ครอบครองนกสงวน 12 ตัว
ชาวบ้านนับ 10 บุกร้องศูนย์ดำรงธรรม เมียตำรวจโกงแชร์นับล้าน สุดช้ำหนักบางรายกู้เงินมาเล่นแชร์ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com
โทร.086-5965536,093-5803630

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น