ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูลเมืองนคร
 
บ้านสินอุดม
นครการบริบาล


Untitled Document
 
 

:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการควบคุมสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 -1 มกราคม 2557 สถานบริการจำนวนมากได้จัดงานเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้มาใช้บริการในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื...่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้บัญญัติการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ดังนั้นเพื่อกวดขันสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องขายอัตโนมัติ เร่ขาย หรือลดราคา ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป) อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนไปยังสถานบริการและร้านจำหน่ายสุรา รวมทั้งผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 25-12-2556 เวลา 18:09:10 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
โรงแรมทวินโลตัส และ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด สำนึกแผ่นดินเกิด จัดกิจกรรม มอบเงินผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ “19 ปี คืนความดีสู่สังคม ” ประจำปี 2557
รังผึ้งสีขาวประหลาดโผล่วัดดังเมืองคอน เจ้าอาวาสเชื่อบารมีอดีตเกจิ 'พ่อท่านนวล'
จับแก๊งโจรวัยรุ่นออกอาละวาดจี้ชิงทรัพย์ชาวบ้านในเขตเทศบาลนคร
ระดมกำลังและรถดับเพลิงฉีดน้ำดับเพลิงไหม้ป่าพรุกลางเมืองนครศรีธรรมราช
เกษตรกรเมืองคอนร้องรัฐตรวจปุ๋ย หลังพบด้อยคุณภาพ
โตโยต้าเมืองคอน สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด
นครศรีธรรมราชเฝ้าระวังไฟป่า หลังสภาพพื้นที่แห้งแล้ง
คกก.ภูมิปัญญานครศรีฯ ชงโครงการของบพัฒนาจังหวัดปี 58 กว่า 120 ล้านบาท
ททท.นครฯ นำสื่อมวลชนทัศนศึกษาศรีลังกาและอินเดีย เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ วัดพระธาตุฯ ก้าวสู่การเป็นมรดกโลก
รถบรรทุก 6 ล้อ เมืองคอนเบรกแตก คนขับตั้งสติหักพุ่งเข้าชนกำแพงร้านเซเว่นพัง
ตร.ทางหลวงนครศรีฯ รวบแก๊งขนแรงงานเถื่อนชาวพม่าได้ 15 คน
นายก อบจ.นครฯ เปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.ควนทองคัพ ครั้งที่ 15”ประจำปี 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำชาวบ้านช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ ในลำน้ำรวม 3 แห่ง
กู้ภัยใต้เต็กตึ๊ง ช่วยเจ้าสุนัขเคราะห์ร้ายที่ลิ้นเกิดเข้าไปติดอยู่ในร่องโซ่เหล็กที่ล่ามคอมันอยู่เป็นผลสำเร็จ
ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จ.นครฯ ผู้เสียชีวิต 5 ราย
ตำรวจเมืองคอนเร่งคลี่คลายคดีมือปืนบุกยิง “สอง พรหมชาติ” อส.ตร. ญาติพราหมณ์ นปช.
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ปปช.เชิญชวนสถานประกอบการเอกชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการมอบรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค
จังหวัดนครศรีธรรมราช คุมสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์วันที่ ๕ และวันที่ ๖ เข้มทุกด้านทำให้ไม่มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม
สำนักการช่างจะทำการรื้อถอนโครงป้าย ป้ายบอกสถานที่ บริเวณแยกคูขวางในวันที่ 18 เมษายน 2557 
Untitled Document
 


สำนักงาน คนนครดอทคอม
7/12 ซ.แสนสุข ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com
Facebook : นครศรีธรรมราช
 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น