| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
รับทำเว็บไซต์นครศรีธรรมราช
 
 
 
ศูนย์เช่ารถยนต์ขับเอง นครศรีธรรมราช:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการควบคุมสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 -1 มกราคม 2557 สถานบริการจำนวนมากได้จัดงานเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้มาใช้บริการในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื...่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้บัญญัติการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ดังนั้นเพื่อกวดขันสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องขายอัตโนมัติ เร่ขาย หรือลดราคา ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป) อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนไปยังสถานบริการและร้านจำหน่ายสุรา รวมทั้งผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 25-12-2556 เวลา 18:09:10 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
4 อำเภอลุ่มน้ำปากพนัง เฝ้าระวังน้ำท่วมระลอกใหม่
ผู้ว่าฯ เมืองคอน ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางการในการประสานงาน การช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัย
นศ.สาววัย 19 เครียดแฟนทิ้ง-ผูกคอ ทิ้ง จม.ให้แฟนมางานศพ ไม่งั้นจะตามหลอกหลอน
รวบ”วัช วังลุง”เอเย่นต์ยาบ้า 2 พันเม็ด
คลื่นลมแรงซัด! เรือประมงล่มปากอ่าวเมืองคอน
ผู้ว่าฯ เมืองคอน ลงพื้นที่กรุงชิง ติดตามสถานการณ์ความเสียหายและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
ผู้ว่าฯ เมืองคอน สั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาทั่วถึงและรวดเร็ว เตือนผู้ใหญ่บ้านอมถุงยังชีพจะถูกให้ออกจากตำแหน่งทันที
เฝ้าระวัง! น้ำป่าหลากรุนแรงบนอุทยานฯ เขาหลวง เมืองคอนจ่อรับมวลน้ำมหาศาล
จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนทุกอำเภอเฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม และเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชติดตั้งธงสีแดงแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ให้ขนย้ายสิ่งของพ้นน้ำพร้อมเตรียมอพยพ
อ.เฉลิมพระเกียรติ ตั้งเต้นท์เรียนกันบนถนน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะบริการ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครู นักเรียน และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบภัยน้ำท่วม 14 จังหวัดภาคใต้
คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ร่วมใจซ่อมสร้างช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 2,000 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หวิดตายหมู่บัส ร.ร.อนุบาลเมืองคอนเบรกไม่อยู่ ชนท้าย 18 ล้อ เจ็บ 4 ราย
คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและปัญหาความเดือดร้อนของจังหวัด 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com
โทร.086-5965536,093-5803630

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น