| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
รับทำเว็บไซต์นครศรีธรรมราช
 
 
 
ศูนย์เช่ารถยนต์ขับเอง นครศรีธรรมราช:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการควบคุมสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 -1 มกราคม 2557 สถานบริการจำนวนมากได้จัดงานเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้มาใช้บริการในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื...่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้บัญญัติการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ดังนั้นเพื่อกวดขันสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องขายอัตโนมัติ เร่ขาย หรือลดราคา ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป) อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนไปยังสถานบริการและร้านจำหน่ายสุรา รวมทั้งผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 25-12-2556 เวลา 18:09:10 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
สวยงาม! มัสยิดกลางนครฯ ล่าสุด เตรียมรับมุสลิมทั่วโลก
ปลดสายฟ้าแลบ เจ้าอาวาสวัดเชิงแตระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือภาคเอกชนจัดงาน “ละมุนกรุงชิง” ฟื้นฟู เยียวยาและสร้างรายได้เพิ่มในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขังและน้ำไหลหลาก
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กลุ่มพลังมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ลูก ให้ญาติมาติดต่อ ขอจ่าย 5 พันขอจบคดี
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเมืองคอนที่ถูกกล่าวหาผ่านโซเชียลว่า ตักน้ำร้อนราดแม่ค้าชาไข่มุกจนเป็นแผลพุพองทั้งตัว ยืนยันไม่ได้ราดน้ำร้อนแต่โยนใส่ทั้งหม้อ เป็นการป้องกันตัว
โชว์ควงคฑา-ดรัมเมเยอร์ รร.ชะอวดวิทยาคาร
เจ้าอาวาสวัดศาลามีชัย ยืนยันไม่มีการเก็บค่าเช่าร้านค้าหลังวัด
“วิทยา” เขย่าขวัญตำรวจอีก จ่อเปิดภูธรภาคอื่นที่ซื้อตำแหน่ง
แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงพลทหารเจษฎา รุ่งวงศ์ ที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ส่วนอีก3 ศพ จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
เชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด)
รมว.วัฒนธรรม มั่นใจว่าจังหวัดนครฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารทางวิชาการ นำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำเสนอต่อยูเนสโกได้ปลายเดือนมกราคม 2561
YUILONG MID YEAR SALE 2017 มหกรรมลดครั้งยิ่งใหญ่กลางปี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทุ่งสงปิยะมอเตอร์ส จำกัด เชิญทุกท่าน !! สนใจซื้อรถยนต์ SUZUKI รับโปรโมชั่นพิเศษ
เปิดแล้ว ! TREE STATION บนถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำหน่าย ต้นไม้ทุกประเภทสำหรับประดับทุกสถานที่ ให้ลูกค้าได้เลือก
Top One ร่วมกับ Dtac จัดโปรโมชั่น Dtac Reward "เรียนฟรี 1 เดือน เมื่อลงทะเบียนเรียน 1 ปี" วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
เปิดแล้ว!! ศูนย์รวมสินค้า 0TOP นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com
โทร.086-5965536,093-5803630

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น